Doetebol - Doetebol is een belevingstuin met robuuste speelnatuur waar kinderen met natuurlijke materialen kunnen spelen en wijkbewoners elkaar ontmoeten.

Doetebol is een belevingspark in Doetinchem met robuuste speelnatuur waar kinderen met natuurlijke materialen spelen en wijkbewoners elkaar ontmoeten.

Het park is nog volop in ontwikkeling. Tijdens de eerste bewonersavond is een werkgroep ontstaan die zich bezighoudt met de inrichting en onderhoud van het park. Samen met hoveniersbedrijf ‘De tuinen van Geerdink’ worden plannen gemaakt en uitgewerkt. Inmiddels is er ook een stichting opgericht.

In maart is tijdens de landelijke NLDoet dag van het Oranjefonds gestart met de aanleg van het speelbos, waarin klim- en klauterelementen zijn aangebracht en losse materialen om hutten te bouwen. Het speelbos zal eind september 2016 worden afgemaakt.

Daarna gaat fase twee van start, op het veld naast boerderijtje nr 1. De laatste zaken van het plan worden besproken en doorgemeten en in oktober zal daar de eerste graafmachine zijn werk gaan doen. Er gaat een speellandschap ontstaan met verschillende onderdelen. Wij zullen later een update hierover op de site plaatsen.

samen bouwen 05

Doetebol wordt een park dat in verbinding staat met het natuurgebied ‘De Zumpe’ en ‘De Ruige Horst’ aan de andere kant van de randweg. In september 2016 zijn in dit natuurgebied werkzaamheden gestart omdat het een groots landschappelijk en waardevol natuurpark gaat worden. Doetebol wordt de groene poort naar dat gebied. Met als basis voornamelijk inheemse beplanting, dat wil zeggen planten die van oorsprong in Nederland en in dit gebied thuishoren.

samen bouwen 03

Alles mag weelderig bloeien en groeien en hoeft niet keurig aangeharkt te zijn. Uiteindelijk willen we aangelegde ‘wilde natuur’ laten ontstaan, waarbij overigens wel onderhoud gepleegd moet worden, door buurbewoners in samenwerking met de gemeente, nabijgelegen scholen en opleidinginstanties als AOC-Oost Doetinchem en het Graafschapcollege.

samen bouwen 04

Op gezette tijden zal de werkgroep komend jaar met de wijkbewoners aan de slag gaan om onderdelen te bouwen of onderhoud te plegen. De werkgroep hoopt dan ook dat er telkens veel buurtbewoners aanschuiven om samen de wijk mooier en leuker te maken!